Szeroki asortyment

Powrót

Zakres produktowy obejmuje wszystkie wymagane produkty dla instalacji elektrycznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. Są to zarówno aparaty zabezpieczające typu wyłączniki różnicowoprądowe (typu AC i A), wyłączniki nadmiarowo-prądowe, rozłączniki bezpiecznikowe (D02), jak i aparaty łączeniowe typu rozłącznik izolacyjny, stycznik modułowy, wskaźnik obecności napięcia (LED), transformatory dzwonkowe itd.