KSD T1+T2

Powrót

Warystorowy ogranicznik przepięć


 INDEKS

KSD-T1+T2 275/240 3P+N KSD-T1+T2 275/180 3P KSD-T1+T2 275/120 1P+N KSD-T1+T2 275/60 1P

 

       
KSD-T1+T2 275/60 M  

 Wymiary


 Tabela parametrów

SYMBOL INDEKS IN IN TOTAL Imax Imax TOTAL UP<= IIMP TYP SIECI PAKOWANIE
KSD-T1+T2 275/60 1P 23923 30kA - 60kA - 1,5kV 10kA TN-S/TN-C-S/IT 1/12/168
KSD-T1+T2 275/120 1P+N 23922 30kA 60kA 60kA 120kA 1,5kV 10kA TN-S/TN-C-S/IT 1/6/84
KSD-T1T2 275/180 3P 23921 30kA 90kA 60kA 180kA 1,5kV 10kA TN-C 1/4/56
KSD-T1T2 275/240 3P+N 23920 30kA 120kA 60kA 240kA 1,5kV 10kA TN-S/TN-C-S/IT 1/3/42

 

AKCESORIA INDEKS OPIS
KSD-T1+T2 275/60 M 23924 MODUŁ WYMIENNY 3920, 23921, 23922, 2392

 Opis

  • Warystorowy ogranicznik przepięć klasy 1+2 (T1+T2/B+C): służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych, jak i przepięć indukowanych lub łączeniowych / przeznaczone do instalacji w sieciach TN/TT Zgodność z normą: EN61643-1, EN61643-11
  • Ochronniki przeciwprzepięciowe klasa I+II, Typ 1+2 (grupa B+C). Ograniczniki przepięć (SPD) typu KSD-T1+T2 wykonane są zgodnie z EN61643-1, EN61643-11. Te ograniczniki przepięć Typ 1+2 zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed częściowymi, bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Ograniczniki zapewniają ochronę wewnątrz strefy 0A-1 zgodnie z normą EN62305.

 Parametry techniczne

WYJAŚNIENIA STOSOWANYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI
P1: Zakres temperatury pracy.
P2: Zakres wilgotności powietrza.
P3: Typ ochrony.
P4: Ilość przyłączy.
P5: Największe napięcie stałej pracy U(c).
P6: Napięciowy poziom ochrony U(p).
P7: Prąd zwarcia I(sccr.)
P8: Parametry prądu szczątkowego I(pe).
P9: Przejściowy wzrost natężenia prądu I(trans).
P10: Znamionowy prąd wyładowczy In.
P11: Największy prąd wyładowczy Imax.
P12: Prąd udarowy I(imp).
P13: Minimalne odległości od uziemienia gdzie SPD może być zainstalowane.
P14: Spodziewany prąd zwarcia lfi.
P15: Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.
P16: Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12mm.
P17: Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).
P18: Certyfikat Zgodności potwierdzający jakość produkcji z zatwierdzonymi standardami na terytorium Unii Celnej.

 Schematy podłączeń


Karty produktów

Nazwa Rozmiar  
KSD T1+T2(B+C) 0