Rodzina urządzeń KTR – zawsze o czasie

Powrót

2016-09-12

Oferta IDEAL TS została ostatnio wzbogacona o nowe produkty z zakresu kontroli funkcji czasu obwodów światła. Jest to rodzina aparatów KTR, które wykorzystują zaawansowane układy logiczne do realizacji zadań, do których zostały przeznaczone.

Przekaźniki czasowe to obecnie jedne z najważniejszych modułów automatyki stosowane w instalacjach elektrycznych, używa się ich zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Chcemy przybliżyć charakterystykę nowych przekaźników KTR marki IDEAL TS.

Obudowa modułowa urządzeń KTR umożliwia ich montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynach DIN (TH35) ponieważ każde z nich ma szerokość 17,5mm.

Aparaty z rodziny KTR wyposażone są w wygodne pokrętła regulacyjne, które - w zależności od funkcji samego przekaźnika - może być wyposażone w oznaczenia zakresu czasowego od 1 sekundy do 10 dni, a także w przełącznik ON/OFF. Kolejną funkcją jest regulacja zadanego zakresu w przedziale procentowym od 10% do 100%, ustawiana jest również za pomocą pokrętła. Ponadto w przypadku przekaźnika wielofunkcyjnego dostępne jest również pokrętło z wyborem funkcji od A do J (10 funkcji).

Wszystkie aparaty z tej grupy pracują z napięciem 220-240V AC (50-60Hz), a obciążalność styków prądowych dla AC1 wynosi 16A.

Aparaty z rodziny KTR posiadają dwie diody sygnalizacyjne: zielona dioda „Un” sygnalizuje stan zasilania aparatu, czerwona dioda „R” sygnalizuje stan przekaźnika (ON/OFF).

KTR-230A

to pierwszy z aparatów, które chcielibyśmy omówić. Jest to czasowy przekaźnik jednofunkcyjny (załącza z opóźnieniem)

Schemat elektryczny:

Legenda oznaczeń:
A1-A2 – zaciski zasilania / S – wejście sterujące / 15,16 i 18 styki wyjściowe

Diagram funkcjonalny:

Po załączeniu napięcia zasilania następuje odmierzenie nastawionego czasu t i zadziałanie przekaźnika wykonawczego. Ten stan trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania bądź do podania sygnału wejścia sterującego S, który powoduje otwarcie przekaźnika wykonawczego i ponowne odmierzenie nastawianego czasu t, po którym następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego.

KTR-230B

Czasowy przekaźnik jednofunkcyjny (wyłącza z opóźnieniem)

Schemat elektryczny:

Legenda oznaczeń:
A1-A2 – zaciski zasilania / S – wejście sterujące / 15,16 i 18 styki wyjściowe

Diagram funkcjonalny:

Po podaniu napięcia zasilania U następuje bezpośrednie zadziałanie przekaźnika wykonawczego R. Równocześnie rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu t. Po jego odmierzeniu przekaźnik wykonawczy R wraca do stanu początkowego. Ten stan trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania bądź do podania sygnału na wejście sterujące S. Sygnał z wejścia S powoduje ponowne zadziałanie przekaźnika R i odmierzanie nastawianego czasu t.

KTR-230M

czasowy przekaźnik wielofunkcyjny

Schemat elektryczny:

Legenda oznaczeń:
A1-A2 – zaciski zasilania / S – wejście sterujące / 15,16 i 18 styki wyjściowe

Diagramy funkcjonalne:

Funkcja A: Opóźnione załączanie
Po załączeniu napięcia zasilania następuje odmierzenie nastawionego czasu t i zadziałanie przekaźnika wykonawczego. Ten stan trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania. Wejście sterujące S nie jest używane.
Funkcja B: Załączanie na nastawiony czas
Po podaniu napięcia zasilania U następuje bezpośrednie zadziałanie przekaźnika wykonawczego R. Równocześnie rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu t. Po jego odmierzeniu przekaźnik wykonawczy R wraca do stanu początkowego. Ten stan trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania. Wejście sterujące s nie jest używane.
Funkcja C: Praca cykliczna (Start Off)
Po załączeniu napięcia zasilania następuje odmierzenie czasu t. Po odmierzeniu następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R i następnie ponowne rozpoczęcie odmierzania czasu t. Po odmierzeniu tego czasu następuje powrot przekaźnika R do stanu początkowego i rozpoczyna się następny cykl. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania. Wejście sterujące s nie jest używane.
Funkcja D: Praca cykliczna (Start On)
Po załączeniu napięcia zasilania następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R i następuje odmierzenie czasu t. Po odmierzeniu tego czasu następuje powrót styków przekaźnika R do stanu początkowego na czas t. Po odmierzeniu czasu rozpoczyna się kolejny cykl. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania. Wejście sterujące S nie jest używane.
Funkcja E: opóźnienie wyłączenia (wejście sterujące S)
Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. W przypadku zwarcia wejścia S następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R. W przypadku rozwarcia wejścia S następuje odmierzenie czasu t. Po odmierzeniu tego czasu następuje powrót styków przekaźnika do stanu początkowego. Jeżeli przed upływem odmierzanego czasu t wystąpi ponowne zwarcie wejścia S, czas t jest resetowany. Jeżeli wejście S zostanie rozwarte, nastąpi odmierzanie ponowne czasu t. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.
Funkcja F: Załączenie na nastawiony czas aktywowane zwarciem wejścia sterującego S
Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. W przypadku zwarcia styków wejścia s następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R na zadany czas t. W trakcie odmierzania czasu t ignorowane jest wejście sterujące S.W przypadku podania sygnału sterującego S gdy przekaźnik wykonawczy jest w stanie początkowym, to następuje jego ponowne zadziałanie i odmierzanie czasu t.
Funkcja G: Załączenie na nastawiony czas aktywowane rozwarciem wejścia sterującego S
Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. W przypadku rozwarcia styków wejścia S następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R i rozpoczęcie odmierzania czasu t. Po upływie czasu t przekaźnik wykonawczy R wraca do stanu początkowego na zadany czas t. W trakcie odmierzania czasu t ignorowane jest wejście sterujące S. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.
Funkcja H: Opóźnione załączanie/wyłączanie
Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. W przypadku zwarcia styków wejścia S następuje rozpoczęcie odmierzania czasu t. Po odmierzeniu tego czasu następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R. Po rozwarciu styków wejścia S następuje odmierzenie ponowne czasu t i przekaźnik wykonawczy R wraca do stanu początkowego. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.
Funkcja I: Przekaźnik bistabilny (impulsowy)
Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. Każde kolejne zwarcie styków wejścia sterującego s powoduję zmianę stanu przekaźnika wykonawczego R.
Funkcja J: Generator impulsu
Po podaniu napięcia zasilania U, następuje jednorazowe odmierzenie czasu t. Po odmierzeniu tego czasu następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R na czas 0,5 sekundy. Powtórzenie tego działania następuje przy utracie napięcia zasilania i jego ponownym podaniu. Wejście sterujące S nie jest używane.

KTR-230LS

przekaźnik czasowy schodowy

Schemat elektryczny:

Legenda oznaczeń:
L-N – zaciski zasilania / 3 – wejście sterujące / 4 - styk wyjściowy

Diagram funkcjonalny:

Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. W przekaźniku występuje dodatkowy przełącznik standu pracy AUTO (realizacja funkcji czasowej), ON wymuszone załączenie, OFF wymuszone wyłączenie. Dla trybu pracy AUTO: W przypadku zwarcia styków (L/N do zacisku 3) wejścia 3 następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R i rozpoczęcie odmierzania czasu t. Po odmierzeniu tego czasu t następuje rozwarciu styków wyjścia 4. Podanie sygnału (zwarcie styków do wejścia 3) na zacisk 3 przez czas dłuższy niż 3s powoduje zadziałanie przekaźnika wykonawczego R na 1 godzinę (tryb konserwacji). Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

KTR-230MVR

przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Schemat elektryczny:

Legenda oznaczeń:
A1-A2 – zaciski zasilania / S – wejście sterujące / 11,12 i 14 - styk wyjściowy

Diagram funkcjonalny:

Napięcia zasilania U musi być podane ciągle. Każde kolejne zwarcie styków wejścia sterującego s powoduję zmianę stanu przekaźnika wykonawczego R (11-14).

Bardzo często w aplikacjach nie ma potrzeby stosowania przekaźników wielofunkcyjnych. Często zastosowanie mniej złożonych modułów pozwala na prostą i korzystniejszą cenowo realizację. Niezależnie jednak od rodzaju przekaźnika jesteśmy pewni, że nowe produkty KRT spotkają się z ciepłym przyjęciem dzięki wszystkim swoim zaletom. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.ideal-ts.pl.