KRD6 - wyłączniki różnicowoprądowe oraz KRO6 – wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowym

Powrót

2016-08-03

Portfolio Produktów (Ideal TS)

Podstawowy asortyment marki IDEAL TS to aparatura modułowa z zakresu wyłączników nadprądowych (MCB), wyłączników różnicowoprądowe (RCCB), wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym (RCBO) oraz rodzina ochronników przeciwprzepięciowych opartych o technologię warystorową. Dodatkowo produktów uzupełniają aparaty łączeniowe (rozłączniki izolacyjne), sterujące (styczniki modułowe) i sygnalizacyjne (wskaźniki obecności napięcia, przekaźniki czasowe). Portfolio produktowe zostało również uzupełnione o aparaturę z zakresu bezpieczników topikowych D02.

Zagadnienie ochrony przed porażeniem prądem

Wyłączenie prądu upływu (prądu różnicowego) stanowi obecnie wymóg dla instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przed porażeniem prądem. Określane jest to jako ochrona bezpośrednia lub ochrona uzupełniająca (w sytuacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim).

Samo zjawisko powstawania prądów różnicowych jest związane z użytkowaniem nieosłoniętych, uszkodzonych, źle lub niezgodnie podłączonych elementów aparatury modułowej. Jednocześnie prąd upływu może powstawać w wyniku podłączenia gdzie izolacja przewodów nie spełnia swojej roli, co może prowadzić do ryzyka porażenia prądem.

Prąd przepływający przez ciało człowieka stanowi zagrożenie. Przepływ prądu przez ciało człowieka może mieć negatywne skutki dla funkcji życiowych – oddychania czy pracy serca. Prawidłowo dobrany wyłącznik typu RCCB może wykryć mały prąd przepływający do ziemi i zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Poniżej pokazano przykładowe skutki porażenia prądem ciała ludzkiego.


Wartości prądów upływu i skutek oddziaływania na ciało ludzkie.

W nawiązaniu do powyższego chcielibyśmy przedstawić ofertę aparatów, które realizują założenia ochrony przed porażeniem. Są to rodziny KRD6 - wyłączniki różnicowoprądowe oraz KRO6 – wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowym marki IDEAL Technical Solutions.

Wyłączniki różnicowoprądowe (KRD6)

W rodzinie produktów KRD6 znajdują się aparaty 2-polowe (1P+N) oraz 4-polowe (3P+N). Zakres prądów znamionowych wynosi od 16A do 100A, natomiast prądy upływu dla tej rodziny to zakres od 10mA do 300mA (ochrona pożarowa, zapalenie się izolacji na skutek prądów różnicowych). Dodatkowo do oferty wprowadzone zostały dwie czułości aparatów: typ AC - wyłącznik czuły na prąd różnicowy, sinusoidalny oraz typ A - wyłącznik czuły na prąd różnicowy, sinusoidalny oraz wyprostowany, pulsacyjny. Tak szeroka gama wyłączników różnicowoprądowych sprawia, iż oferta Ideal Technical Solutions w tym zakresie produktowym staje się bardzo atrakcyjna dla zastosowań zarówno w instalacjach domowych jak i komercyjnych.

   
KRD6-2/40/30-A KRD6-4/40/30

Parametry wyłączników różnicowoprądowych z członem nadmiarowo-prądowym (KRO6)

W zakresie produktowym rodziny KRO6 znajdują się aparaty 2-polowe (1P+N). Aparaty te oprócz realizacji wcześniej omówionej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym stanowią zabezpieczenie instalacji w zakresie przeciążeń oraz zwarć. Zakres prądów znamionowych wynosi od 6A do 25A, człon nadmiarowo-prądowy realizuje wyłączenia zgodnie z charakterystykami B i C dokładnie tak jak jest to w ofercie standardowych wyłączników nadmiarowo-prądowych KMB6. Podstawowy parametr ochrony przed porażeniem, czyli prądy upływu, to dla tej rodziny wartość 30mA dodatkowo, oferta dla rodziny KRO6 została wzbogacona o dwie czułości członu różnicowoprądowego: typ AC - wyłącznik czuły na prąd różnicowy, sinusoidalny oraz typ A - wyłącznik czuły na prąd różnicowy, sinusoidalny oraz wyprostowany, pulsacyjny.

 
KRO6-2/B16/30-A

Wybierając produkty marki IDEAL TS nasi Klienci zyskują pewność: bezpieczeństwa, bezawaryjnego użytkowania oraz jakość spełniającą najwyższe normy wymagane na rynkach europejskich. Aby poznać pełna ofertę nowej aparatury modułowej IDEAL TS, wystarczy odwiedzić stronę www.ideal-ts.pl. Znajdą tam państwo również kontakt do ekspertów z działu wsparcia technicznego nowej marki aparatury modułowej.