Ochronniki przeciwprzepięciowe – rodzina aparatów KSD

Powrót

2016-07-28

Jedną z rodzin aparatów marki Ideal Technical Solutions, są ochronniki przeciwprzepięciowe (SPD) oparte na technologii warystorowej – rodzina aparatów KSD.

Urządzenia tego typu są przeznaczone do ochrony instalacji przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego. Aparaty KSD do instalacji niskonapięciowych wewnątrz obiektów budowlanych zawierają co najmniej jeden element nieliniowy, ucinający przepięcie lub ograniczający jego wartość szczytową. Rodzina tych produktów zawiera konstrukcje jedno-, trzy- oraz czterobiegunowe (odpowiednio 1P, 3P oraz 3P+N). Jednobiegunowe ograniczniki napięcia stosowane są głównie w 1-fazowych sieciach energetycznych. Z ich pomocą można także tworzy rozwiązania dla systemów 3-fazowych poprzez okablowanie wszystkich elementów. Jest to więc rozwiązanie zapewniające dużą elastyczność, a także – poprzez utrzymywanie tylko jednego rodzaju produktu – oszczędzające miejsce w magazynach.

Wielobiegunowe ograniczniki napięcia zasadniczo są przeznaczone do sieci energetycznych 3-fazowych (3- i 4-modułowe). Należy podkreślić, że w systemach wielobiegunowych wszystkie bieguny zmontowane są mechanicznie, a zaciski uziemiające są zawsze połączone elektrycznie.


Ogranicznik przepięć KSD-T2 275/160 3P+N

Nowe portfolio aparatów obejmuje dwie rodziny produktów wg klasyfikacji zgodnej z normą IEC61643-1 i EN 61643-11. Oznacza to, że w ofercie znajdują się produkty dla klasy II/typ 2 (dawna grupa ochrony C) oraz produkty dla klasy I+II/typ T1+T2 (dawna grupa ochrony B+C).

Ochronniki przeciwprzepięciowe klasa II, typ 2 (grupa C)

Ograniczniki przepięć (SPD) IDEAL TS typu KSD-T2 typ 2, klasa II wykonane są zgodnie z IEC 61643-1. Skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi w sieci, zapewniając ochronę wewnątrz strefy 1–2 zgodnie z normą IEC 62305. Ograniczniki powinny być montowane w rozdzielniach wewnątrz budynków jako drugi stopień ochrony.

Charakterystyczne właściwości ograniczników IDEAL TS KSD-T2:

 • wysoki stopień ochrony napięciowej i prądowej,
 • wysokiej jakości warystor ZnO w pojedynczym module,
 • wysoka niezawodność dzięki systemowi Termo Dynamic Control,
 • mechaniczny wskaźnik stanu działania – flaga (zielono-czerwona) dla warystora widoczna w okienku kontrolnym każdego modułu w standardzie,
 • modułowa obudowa,
 • możliwość montażu na szynie DIN,
 • możliwość podłączenia przewodów do 35_mm2,
 • znakomity stosunek jakości do ceny.


Ogranicznik przepięć KSD-T1+T2 275/50 1P

Ochronniki przeciwprzepięciowe klasa I + II, typ 1+2 (grupa B + C)

Ograniczniki przepięć (SPD) IDEAL TS typu KSD-T1+T2 wykonane są zgodnie z IEC 61643-1, IEC 61643-11. Ograniczniki typu 1+2 zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed częściowymi, bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Zapewniają ochronę wewnątrz strefy 0A-1 zgodnie z normą IEC 62305 i powinny być montowane w rozdzielniach głównych budynków jako pierwszy stopień ochrony.

Charakterystyczne właściwości ograniczników KSD-T1+T2:

 • testowane wg norm: IEC61643-1: 2005, EN 61643-11: 2002 + A11: 2007,
 • wysoki stopień ochrony napięciowej i prądowej,
 • każda jednostka zawiera jeden lub dwa warystory (dla wersji 2T) wysokiej jakości w pojedynczym module,
 • wysoka niezawodność dzięki systemowi Termo Dynamic Control,
 • mechaniczne wskaźniki stanu działania – flaga (zielono-czerwona), osobne dla każdego z warystorów widoczne w okienku kontrolnym każdego modułu,
 • opcjonalna sygnalizacja stanu ze stykiem w wersji (R), tzw. sygnalizacja zdalna,
 • modułowa obudowa na szynę DIN,
 • podłączenie przewodów do 35mm,
 • znakomity stosunek jakości do ceny.


Ogranicznik przepiec KSD-T1T2 275/200R 3P+N. Tylko dwa moduły!

Nowa seria ochronników T1+T2 w ofercie IDEAL TS dla konstrukcji 3P+N zajmuje mniej miejsca w szafce elektrycznej - tylko dwa moduły. Seria dysponuje takimi parametrami technicznymi jak dostępna na rynku wersja aparatów 4-modułowych.