Liczniki zużycia energii elektrycznej KDEM

Powrót

2018-06-20

Marka Ideal TS powstała specjalnie dla elektroinstalatorów. To Wasze opinie bierzemy pod uwagę przy wprowadzaniu nowych produktów. Tym razem do naszej oferty wprowadzamy dwa nowe produkty: KDEM-3P LCD oraz KDEM-1P LCD . Są to pierwsze tego typu produkty w ofercie Ideal TS.  KDEM-3P LCD to licznik 3 fazowy, a KDEM-1P LCD 1 fazowy.

Obydwa produkty dobraliśmy zgodnie z wymogami rynku i bieżącymi tendami, co ważne; nowe liczniki energii eletrycznej zgodne są w wymaganiami dyrektywy EU i posiadają certyfikację MID. Co to dokładnie oznacza? 

Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID (2004/22/WE). MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej. To kolejne rozwiązanie prawne UE, które wspierać ma realizację swobody przepływu towarów w obrębie Unii. Nie był to jednak jedyny powód wprowadzenia MID. Regulacje wprowadzone w dyrektywie MID zniosły krajowe systemy prawnej kontroli metrologicznej i wprowadziły w ich miejsce jednolity system oparty o system oceny zgodności (okres przejściowy zakończył się 29 października 2016). Dlatego też tak ważne jest aby nowowprowadzane do obrotu w EU produkty posiadały certyfikat MID. Certyfikowane produkty można stosować w instalacjach bez dodatkowych dokumentów legalizacyjnych (podlegają tylko ocenie zgodności).

Obydwa produkty marki Ideal TS, posiadają wspomnianą certyfikację MID, odpowiednio KDEM-3P LCD T11332, a KDEM-1P LCD T11331.

Czy charakteryzują się nasze nowe liczniki? Na ten temat krótko odpowiadamy poniżej.

KDEM-3P LCD to urządzenie służące do monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci trójfazowej w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Mierzy i wyświetla pobór mocy czynnej (kWh). Licznik wykorzystuje metodę pomiaru bezpośredniego 10A(100A). KDEM-3P LCD to licznik zgodny z dyrektywą MID (klasa dokładności B). Dzięki wyposażeniu licznika w dodatkowe wyjście impulsowe, istnieje możliwość zdalnego zliczania zużycia energii. Licznik przystosowany jest do montażu na szynach DIN (TH35) i fabrycznie zaplombowany. Dodatkowo istnieje możliwość plombowania pokrywy zacisków pod przewody zasilające. KDEM-3P LCD posiada cyfrowy wyświetlacz 6+2 (A) i 3 diody wskazujące obciążenie poszczególnych faz (F). Dodatkowa dioda LED wskazuje stan wyjścia impulsowego (E - zliczanie pomiaru 400imp/kWh). Samo wyjście impulsowe to zaciski 22/23.

Podstawowe parametry KDEM-3P LCD:

• Prąd rozruchowy (mA) - 0,4% Ib.

• Częstotliwość znamionowa - 50Hz.

• Pobór mocy - =<2W/10VA na fazę.

• Wyjście impulsowe - 400/kWh.

 

KDEM-1P LCD to urządzenie służące do monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci jednofazowej w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Mierzy i wyświetla pobór moc czynnej (kWh). Licznik wykorzystuje metodę pomiaru bezpośredniego 5A(45A) i jest zgodny z dyrektywą MID (klasa dokładności B). Dzięki wyposażeniu licznika w dodatkowe wyjście impulsowe, istnieje możliwość zdalnego zliczania zużycia energii. Licznik przystosowany jest do montażu na szynach DIN (TH35) i zaplombowany fabrycznie. Dodatkowo istnieje możliwość plombowania pokrywy zacisków pod przewody zasilające.

Licznik wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz 5+2 (A). Dodatkowo posiada diodę wskazującą na zużycie energii (G). Wyjście impulsowe 2000imp/kWh to zaciski 20/21.

Podstawowe parametry KDEM-1P LCD:

• Częstotliwość znamionowa - 50Hz

• Wyjście impulsowe (zaciski 21&20) - 1000/2000 imp/kWh

• Wskaźnik zużycia energii elektrycznej (czerwona dioda LED - miga przy aktywnym zużyciu energii elektrycznej)